top of page

Kungshaga 4H

 På Kungshaga har vi en aktiv 4H verksamhet

På Kungshaga har vi en aktiv 4H verksamhet för personer mellan 6 och 25 år. 4H är en internationell ideell organisation som finns i över 80 länder med en bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten utan att vara mer värd än någon annan.

 

Läs mer på antribe.com/org/4h/kungshaga-4h

 På Kungshaga har vi en aktiv 4H verksamhet
4H logo
Djur på hjul logo
Djur på hjul

För att göra djur och deras välgörande egenskaper tillgängliga för fler människor åker vi ut med djuren till bland andra skolor och serviceboenden. Vi besöker även olika evenemang. Vi berättar om djuren och naturligtvis får alla klappa och umgås med dem. Besöken är mycket uppskattade och lärorika för såväl barn som vuxna.

Leader Jordbruksverket EU-stöd

Utökad skolanpassning

Utökad skolanpassning

Kungshaga 4H har med hjälp av projektstöd från Europeiska Socialfonden ett samarbete med elevhälsan i Vellinge kommun och kan erbjuda utökad skolanpassning. De som söker till programmet behöver ha en befintlig skolresurs och vara inskrivna hos Vellinge Kommuns läroteam – där du även ansöker om en plats. Projektet drivs av Kungshaga 4H och målet var att under tre år ta in 30 elever totalt – tio per år. Under projektets första är blev 14 elever inskrivna, vilket pekar på att det är ett givande, och framför allt, nödvändigt projekt. Föreningens mål är att ge eleven verktyg för att kunna återvända till och lyckas med ordinarie skolundervisning.

Svenska ESF-rådet
Vellinge kommun
bottom of page